مرگ‌سیاست: امنیت، ترس و تبارشناسی ناامنی

اگر بر در گورها می‌کوفتیم و از مردگان می‌پرسیدیم که آیا مایلند [در رستاخیز] دوباره از قبرهاشان برخیزند، به نشانه‌ی اکراه سر تکان می‌دادند.… با شهودی راستین مردم باستان بر سنگ‌ قبرهای خود چنین حک می‌کردند: به سوی امنیت پایدار یا؛ رهسپار آرمیدنی دلچسب...

ادامه مطلب

نقدی بر ایدئولوژیِ روانشناسی‌گرایی و روان‌درمان‌گرایی در گفتار ملکیانیسم

پس از طیّ بیش از دو دهه از ظهور مصطفی ملکیان در قلمروی فلسفی و روشنفکری ایران (که به طور کلی بخش نخست آن در قلمروی روشنفکری دینی جای می‌گرفت و بخش بعدی آن در قلمروی روشنفکری‌ای سکولار و غیردینی)، اکنون در وضعیتی هستیم که می‌توانیم از جریان یا مکتب یا پدیده‌ای به نام...

ادامه مطلب

پادکست: لوکاچ، زمانمندی، پرولتاریا

توضیح مترجم: این متن ترجمه‌ی بخشی از فصل سوم کتاب محرومیت از جهان نوشته‌ی فرانک فیشبک است. در متن  «ژیژک و سرمایه‌داری»  نوشته‌ی متیو شارپ و جف بوشه (ترجمه‌ی خانم مریم تقوی) که هفته‌ی گذشته در سایت دموکراسی رادیکال منتشر شد، ضمن نقد کوشش‌های ژیژک برای نظرورزی درباره‌ی سرمایه‌داری...

ادامه مطلب