بایگانی ماهانه: فروردین ۱۴۰۳

گذشته را با خشم بنگر

جان آزبُرن در سال۱۹۲۹ در لندن به دنیا آمد. پیشه­ اش را با بازیگری در کُمپانی­ های رِپِرتوری محلی در سال ۱۹۴۸ آغاز کرد. او پیش از نگارش “گذشته را با خشم بنگر” (۱۹۵۶)، سه نمایشنامه به صورت مشترک نگاشته بود. این نمایشنامه موجب احیایِ کاملِ هنرِ نمایش بریتانیا شد و به رواج اصطلاحِ «مردان جوان خشمگین» کمک کرد که در واقع ارجاع داشت به تعدادی از نویسندگان بریتانیایی دهه­ ی۱۹۵۰.

ادامه مطلب