بایگانی ماهانه: خرداد ۱۴۰۳

بازار ما را با خود خواهد برد

اگر فردی از شما بخواهد تا علت علاقه تان را به این سریال ها برایش توضیح دهید و شما مثل همیشه سعی کنید تا چکیده تجربه خود را از تماشای فیلم ها در تعریف کردن پلات و سرگذشت داستانی کاراکتر ها خلاصه کنید، حتما فکر مرموزی به سراغتان خواهد امد، که چرا احساس می کنم تمام ماجرا در این تولیدات سرگذشت روایی این شخصیت ها نبوده است، زیرا اگر پلات را دنبال کنم که بازتولید دقیق همان کلیشه های coming of age movie و high school movie هستند.

ادامه مطلب