بایگانی ماهانه: دی ۱۴۰۲

هیروگلیف فرهنگ: جوامع کنترلی و کارغیرمادی

پرسش از هیروگلیف فرهنگ می‌تواند اینگونه باشد: چگونه میل و تمام فضا-زمان‌ها و تکینگی‌های پیشا-فردی با سرمایه، پول و انباشت همسان می‌شوند، به چه صورت رانه‌های میل به واسطه کردار سرمایه‌‌داری بازنمایی می‌شوند، چگونه خلاقیت و امکان‌های تولید شده به دست انبوه خلق و نیرو‌هایی که دست‌اندرکار تولید و بازتولید هستند؛ توسط سرمایه منقاد می‌شود.

ادامه مطلب

تأملاتی در باب زمان

امر جاری همیشه جاری است. فقط یک نگاه کوته‌نگرانه فکر می‌کند می‌تواند با حد زدن به آن شکل دهد. آب جاری‌بودگیِ خود را حفظ می‌کند حتی در لیوان. کافی است پایت بهش گیر کند و زمین بخورد. می‌بینی چگونه جاری، جاری می‌شود نقطه

ادامه مطلب

آندره گورز: نظریه‌پردازی که شورش علیه کار بی‌معنا را پیش‌بینی کرد

همه‌گیری کرونا سبب شد میلیون‌ها نفر شغل های بی‌معنای خود را زیر سوال ببرند. آندره گورز، متفکر سوسیالیست فرانسوی، این گذار را پیش‌بینی کرده بود و طرح‌واره‌ی تمدنی نوین را می‌کشید که قرار بود ما را از قیود کار رها کند.

ادامه مطلب