بایگانی برچسب: کارل مارکس

دو تز درباره محدودیت‌های فلسفه: مارکس و اسپینوزا

در چند ماه گذشته، درست قبل از موج اخیر اعتراضات دانشجویی (در آمریکا که در ادامه در موردش خواهم نوشت)، خودم را گرفتار حالتی از افسردگی دیدم که به‌جرأت می‌توانم بگویم بیشتر ناشی از شکاف نظریه و عمل است. داستان از این قرار است که تمام روز، یا دست‌کم بخشی از روز، وقتمان را صرف خواندن کتاب می‌کنیم و وارد بحث‌هایی می‌شویم درباره اینکه دنیا چطور کار می‌کند و چطور می‌توان تغییرش داد.

ادامه مطلب

کارل مارکس و مجازات اعدام

این نوشته کندوکاوی مارکسیستی است در مجازات اعدام یا کیفر مرگ. کارل مارکس تنها یک‌بار به‌تفصیل به این موضوع پرداخته است: مقاله‌ای که به تاریخ 18 فوریۀ 1853 در روزنامۀ «دیلی تریبون» نیویورک چاپ شد؛ البته آن مواجهه تنها به ارائۀ یک طرح کلی از مسئله بسنده می‌کرد...

ادامه مطلب