بایگانی برچسب: شتابگرایی

#سرعت: نقدی بر مانیفست سیاست شتاب‌گرا

مگر می‌شود عاشق مانیفستی نشد که در همان بند دوم به تغییرات اقلیمی می‌پردازد؟! این مسئله نشان‌دهنده‌ی توجهی حساس به موضوعات بالفعلِ زمانه است. این تنها مزیت #شتاب: مانیفست سیاست شتاب‌گرا نیست. این مانیفست اقلاً درک اندکی از بحران معاصری دارد که در آن...

ادامه مطلب