پادکست: ژیژک و سرمایه‌داری

 

 

ژیژک و سرمایه‌داری

 

… ژیژک یکی از معدود نظریه‌پردازان معروف زمانه‌ی ماست که به‌جای حمله به «لیبرالیسم»، «زیست‌قدرت»، «جامعه‌ی نمایش» یا «دموکراسی»، در مورد «سرمایه‌داری» که لاجرم مفهومی اقتصادی است، سخن می‌گوید. می‌توانیم دستکم پنج کوشش را برشماریم که ژیژک کرده است تا سرمایه‌داری را به‌منزله‌ی موضوع نظریه‌پردازی‌اش مورد بحث قرار دهد و از این طریق تفاوت‌ها و روابط متقابل میان ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه را تئوریزه کند.

 

دریافت پادکست «ژیژک و سرمایه‌داری» نوشته‌ی متیو شارپ و جف بوشه

 

 

دریافت مقاله‌ی «ژیژک و سرمایه‌داری» نوشته‌ی متیو شارپ و جف بوشه

 

 

به اشتراک بگذارید: