پادکست: طرحی برای تحقیق درباره‌ی انقلاب مشروطه

 

طرحی برای تحقیق درباره‌ی انقلاب مشروطه

 

توضیح: این نوشته بخش پایانی دومین جلسه از دوره‌ای با عنوان «دلوز و مسئله‌ی بازتولید» است که در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در موسسه‌ی پرسش برگزار شده است و به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه در سایت دموکراسی رادیکال منتشر می‌شود.

 

آن‌چه در اینجا به عنوان نمونه‌ای از کاربرد این مفاهیم [مفاهیم مربوط به تحلیل تبارشناسانه] عرضه می‌شود، صرفاً طرحی است برای تحقیقی درباره‌ی انقلاب مشروطه. بر اساس این چارچوب مفهومی می‌توان از «دو گام انقلاب» سخن گفت؛ دو گامی که تقدم و تأخرشان صرفاً زمانی نیست؛ یعنی با فرارسیدن گام دوم، گام اول محو نمی‌شود و به یک معنا، آن‌چه در گام اول «می‌طپد»، قلبِ گامِ دوم است و بدون آن، گام دوم نه شکل می‌گیرد و نه به ثمر می‌رسد. علاوه بر این، چنان‌که خواهیم دید گام اول همواره ضرورتاً به گام دوم و شکل‌گیری انقلاب نمی‌انجامد، بلکه چنان‌که بارها در تاریخ رخ داده است، ممکن است به انواع و اقسام ارتجاع، از جمله «فاشیسم»، منتهی شود. اما دو گام انقلاب: ۱) شکل‌گیری نقاط مقاومت ۲) پیوند استراتژیکِ این نقاط روی یک خط نیرو.

 

دریافت پادکست «طرحی برای تحقیق درباره‌ی انقلاب مشروطه» نوشته‌ی عادل مشایخی

 

 

 

به اشتراک بگذارید: