پادکست: طغیان سرمایه در چین معرفی فیلم «طبیعت بی‌جان»ساخته‌ی جیا ژانکه

 

طغیان سرمایه در چین

معرفی فیلم «طبیعت بی‌جان»ساخته‌ی جیا ژانکه

 

[…] در زیر شعارهای به ظاهر کمونیستی و پرتره‌های مارکس، انگلس و مائو، منطق سرمایه‌‌داری جهانی است که با تمام قوا در کار کنترل بدن‌ها و مناسبات آنهاست. فیلم با طنزی تلخ همان ابتدا به این نکته اشاره می‌کند. به محض ورود «هان» به شهر، دو نفر او را به زور در بین تماشاچیان یک معرکه شعبده‌بازی می‌نشانند. شعبده‌باز در یک چشم به هم‌زدن دسته کاغذی را به یورو تبدیل می‌کند، بعد به رنمینبی چین و بعد به دلار. نمایش به همین زودی به پایان می‌رسد و نوچه‌های شعبده‌باز به زور از همه پول طلب می‌کنند. چهره‌ی سرد و بی‌تفاوت «هان» و مقاومتش وقتی بابت «درس»ی که آموخته و «حق مالکیت فکری» نمایشی که حتی خواهان تماشایش نبوده از او پول می‌خواهند نشان می‌دهد زیر لوای «جمهوری خلق چین» چه مناسباتی جاری است و جای واقعی «خلق» کجاست.

 

دریافت فایل پادکست «طغیان سرمایه در چین» نوشته‌ی هیوا ناظری

 

 

به اشتراک بگذارید: